entr

KİMYASAL ANALİZ İNCELEMELERİ

KİMYASAL ANALİZ İNCELEMELERİ

Firmamız bünyesinde yapılan kimyasal analiz testleri:

  • Spektrometre kimyasal analizi
  • Soğuma eğrisi ile C ( karbon) Si( silisyum) ve CE (Karbon eşdeğeri) analizleri